ჩვენი გუნდი

“1. შპს ‘საქართველოს მცენარეული ზეთების კომპანია ქარვა“
ტელ.: +(995) 322 23 13 90 (102),
ელ-ფოსტა: g.tabagari@qarva.ge “

2. შპს „არი“
ელ-ფოსტა: ingapitiurishvili3@gmail.com

3. შპს „კოლხური“ -კომბინირებული საკვების ქარხანა

ელ-ფოსტა: mamukabukia1@gmail.com

4. შპს „კოლხა“ -სიმიდის ზეთის გადამამუშავებელი ქარხანა
ელ-ფოსტა: g.bukia@kolkha.ge

5. შპს ‘საქართველოს მცენარეული ზეთების კომპანია ქარვა“
ელ-ფოსტა: a.gorozia@qarva.ge

6. შპს ‘საქართველოს მცენარეული ზეთების კომპანია ქარვა“
ელ-ფოსტა: lipartia.nino@yahoo.com

7. შპს ‘საქართველოს მცენარეული ზეთების კომპანია ქარვა“
ელ-ფოსტა: m.ghambashidze@qarva.ge

8. შპს „მცენარეული ზეთების კორპორაცია“
ელ-ფოსტა: agroqarva@gmail.com

9. შპს ‘საქართველოს მცენარეული ზეთების კომპანია ქარვა“
ელ-ფოსტა: info@qarva.ge